1444 (1144) 2021-03-05 - 2021-03-11

W 8 Pytań Dookoła Miasta

18 marca odbędzie się spotkanie online z prezydentem Wojciechem Szczurkiem, organizowane przez Urban Land Institute. Poświęcone będzie strategii i polityce przestrzennej oraz wizji rozwoju miasta.Gdynia jest jednym z miast założycieli inicjatywy Watrefront Cities, która powstała, by dzielić się doświadczeniami oraz dyskutować o pomysłach i wyzwaniach jakie wiążą się zagospodarowaniem części miast położonych nad brzegami mórz i rzek. Bazując na doskonałych osobistych doświadczeniach związanych z członkostwem w ULI, za najlepsza formułę uznali stworzenie nowej Product Council. Dla Gdyni to duma być wśród takich miast jak Liverpool, Hamburg czy Rotterdam oraz czerpać, ale też być źródłem inspiracji dla innych miast. Być może ten przykład stanie się dobrym wzorem dla innych polskich samorządów, które aktywniej włączą się w działania ULI Poland.
„W 8 PYTAŃ DOOKOŁA MIASTA” to cykl wirtualnych spotkań z prezydentami największych polskich miast, które mają służyć przedstawieniu strategii i polityki przestrzennej oraz wizji rozwoju miasta.
Przebieg spotkania dostępny będzie pod linkiem https://bit.ly/3uRMS3y. Na spotkanie należy się zarejestrować.