1446 (1146) 2021-03-19 - 2021-03-25

Konsultacje w dzielnicach

Rada Dzielnicy Leszczynki i Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana zapraszają mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019- 2023. Ze względu na stan epidemiczny zmieniono formę przeprowadzenia konsultacji.
W dniu konsultacji, tj. 6 kwietnia 2021 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dostępna do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz z www.gdynia.pl/dzielnice.
Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.leszczynki@gdynia.pl lub rada.wzgorze@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji. Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane po terminie tj. 13.04.2021 r. nie będą rozpatrywane.