1446 (1146) 2021-03-19 - 2021-03-25

Nagroda im. prof. Romualda Szczęsnego – ruszyły zgłoszenia

Jesteś absolwentem Politechniki Gdańskiej? Napisałeś ciekawą pracę magisterską lub inżynierską z zakresu nowoczesnych technologii i obroniłeś ją z wynikiem bardzo dobrym? Zgłoś ją do konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego.


Kapituła Nagrody im. prof. Romualda Szczęsnego po raz 20. przyzna w tym roku Nagrodę za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii wykonaną na Politechnice Gdańskiej.
Do rywalizacji mogą przystapić autorzy prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, które zostały obronione w roku kalendarzowym 2020 i uzyskały ocenę bardzo dobrą. Prace muszą dotyczyć nowoczesnych technologii i charakteryzować się wysokim stopniem innowacyjności.
Nominacje do Nagrody i wyróżnień ustala Kapituły Nagrody, w skład której wchodzą profesorowie z wydziałów PG, które zgłosiły prace do konkursu oraz przedstawiciel Prezydenta Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia. Na podstawie nominacji Kapituły Nagrodę i wyróżnienia przyznaje ostatecznie Prezydent Gdyni.
Nagroda główna w Konkursie wynosi 10 000 zł. Oprócz nagrody głównej Prezydent może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3 000 zł każde.
Zgłoszenia powinny być składane dziekanom przez opiekunów prac dyplomowych i przekazane z kolei do Dziekanatu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej do 30 kwietnia 2021 roku.
Harmonogram:
– do 30.04.2021 r. – zgłoszenia
– 4.05-31.05.2021 r. – Konsultacje dla autorów zgłoszonych prac
– do 11.06.2021 r. – Prezentacja zgłoszonych prac przez autorów. Posiedzenie Kapituły, na którym ustala się listę i ranking prac nominowanych do nagrody i wyróżnień
– do 21.06.2021 r. – Przedstawienie przez Kapitułę rankingu nominowanych prac Prezydentowi Miasta Gdyni.
– do 19.07.2021 r. – Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o przyznaniu nagrody i wyróżnień.
– październik 2021 – wręczenie nagrody i wyróżnienia przez Prezydenta Miasta Gdyni na inauguracji roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej.
Szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania prac znajdują się na stronie:
eia.pg.edu.pl/nagroda-prof-szczesnego