1447 (1147) 2021-03-26 - 2021-04-01

Konsultacje Rady Dzielnicy Leszczynki

Rada Dzielnicy Leszczynki zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023. Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji.


W dniu konsultacji, tj. 6 kwietnia 2021 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Leszczynek. Ankieta będzie dostępna do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz ze strony www.gdynia.pl/dzielnice.

Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument w formie elektronicznej przesłać na adres rada.leszczynki@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji. Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem tj. 13.04.2021 r. nie będą rozpatrywane.

ikona