1447 (1147) 2021-03-26 - 2021-04-01

Przed nami Spis Powszechny

1 kwietnia w całym kraju ruszy powszechny spis ludności i mieszkań. Za jego realizację oprócz Głównego Urzędu Statystycznego będą odpowiadać gminy, w tym i Gdynia.


Brane pod uwagę będą dane statystyczne aktualne na 31 marca 2021 roku. Podstawą spisu jest ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku.

Obowiązkową formą jest samospis internetowy na stronie spis.gov.pl. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio z pomocą rachmistrza spisowego.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
15 marca uruchomiono infolinię spisową: 22 279 99 99.
Spis zakończy się w czerwcu.