1448 (1148) 2021-04-02 - 2021-04-08

Naprawa korpusu drogowego na Karwinach coraz bliżej

Naprawa korpusu drogowego na Karwinach coraz bliżej, mapa zakresu realizacji inwestycji, mat. #dzielnicewGdyni

Naprawa korpusu drogowego na Karwinach coraz bliżej, mapa zakresu realizacji inwestycji, mat. #dzielnicewGdyni

01.04.2021 r.

Firma Eurovia Polska S.A. z Kobierzyc wykona naprawę korpusu drogowego w rejonie przepustu P5 w ciągu potoku Źródło Marii w Gdyni. W ramach inwestycji przywrócony zostanie stan techniczny nawierzchni jezdni ul. Nałkowskiej. Czas realizacji robót to 15 tygodni od przekazania wykonawcy placu budowy.

 
Na tym obszarze stanie mur oporowy w technologii ścianki szczelnej. Zostaną również przeprowadzone roboty rozbiórkowe, ziemne i drogowe. Uszkodzenie fragmentu jezdni powstało na skutek awarii spowodowanej ulewnymi deszczami.
 
– Cieszy mnie fakt, że wybraliśmy wykonawcę tej inwestycji. Miasto było gotowe do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac po otrzymaniu projektu budowlanego, czyli od sierpnia ubiegłego roku. Niestety decyzje związane z użyczeniem terenu, na którym będą odbywać się prace, wydają instytucje państwowe, bez nich samorząd nie mógł otrzymać pozwolenia na budowę – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Działanie w rejonie przepustu będzie polegało na wymianie istniejącej nawierzchnia jezdni, umocnieniu skarpy i budowie muru oporowego, mieszkańcy zyskają także wyremontowany chodnik – dodaje wiceprezydent.
 
Eurovia Polska S.A zadba także o odpowiednie ukształtowanie nasypu skarpy i jej umocnienie. Ponadto przebudowana będzie kanalizacja deszczowa, usunięte zostaną także karpiny drzew i krzewów. Na skarpie pojawi się zieleń.
 
Jak podkreślał Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji: – Przepust, w sąsiedztwie którego nastąpiło osunięcie nasypu korpusu drogowego, znajduje się bezpośrednio przed zbiornikiem retencyjnym „Karwiny” zlokalizowanym w ciągu potoku Źródło Marii przy ul. Zofii Nałkowskiej. Zbiornik retencyjny wybudowany został w 2014 r. i jest istotnym elementem sieci hydrotechnicznej miasta. Ze względu na charakter budowli konieczne było przeprowadzenie szeregu uzgodnień, które znacznie wykraczały poza procedury przy standardowych obiektach drogowych.
 
Koszt realizacji naprawy korpusu to 1 938 175,90 zł brutto. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji sprawować będzie firma AS-Projekt Adam Stypik z Gdańska.