Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
1448 (1148) 2021-04-02 - 2021-04-08

Przetarg na projekt i oznakowanie SPP w Orłowie

Parkomat oraz mapa strefy płatnego parkowania w Orłowie // mat.pras. #dzielnicewGdyni, ZDiZ

Parkomat oraz mapa strefy płatnego parkowania w Orłowie // mat.pras. #dzielnicewGdyni, ZDiZ

01.04.2021 r.

Zgodnie z zapowiedziami gdyński Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił przetarg na projekt oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego Strefy Płatnego Parkowanie w Orłowie. To kolejny etap przygotowań tej ważnej, miejskiej inwestycji. Rozszerzenie obszaru płatnego parkowania w dzielnicach tj. Działki Leśne, Grabówek, Wzgórze św. Maksymiliana czy Orłowo nastąpi w drugiej połowie 2021 roku.


Przypomnijmy, że obecnie gdyński obszar płatnych miejsc postojowych obejmuje Śródmieście oraz Kamienną Górę. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XIX/602/20 z dnia 15 maja 2020 roku Gdynia poszerzy zakres dzielnic i ulic, gdzie trzeba będzie wnieść opłatę za postój. Tego typu działania podjęło już wiele polskich samorządów, które dodatkowo podwyższyły opłaty za parkowanie, i zgodnie przyznają, że zmiany w obszarze stref podyktowane są koniecznością zwiększenia dostępności i rotacji miejsc parkingowych w najbardziej newralgicznych rejonach miasta.

- Zdajemy sobie sprawę, że rozszerzenie strefy budzi emocje kierowców. Jednak mamy sygnały, że m.in. mieszkańcy Orłowa borykają się z brakiem miejsc parkingowych, szczególnie w sezonie letnim. Ich potrzeby są dla nas priorytetem, dlatego chcemy uporządkować kwestie parkowania również na terenie tej dzielnicy. Dzięki wprowadzeniu strefy płatnego parkowania mieszkańcy zyskają preferencyjne abonamenty postojowe, a turyści, parkujący w okolicach plaży i molo, rozważą skrócenie czasu parkowania, co umożliwi rotację miejsc – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Zgodnie z uchwałą w strefie C znajdą się poniższe ulice Orłowa:
 
Akacjowa (od ul. Wielkopolskiej do ul. Kasztanowej), Aldony, al. Zwycięstwa (od ul. Wielkopolskiej do ul. Świętopełka), Anny Waligóry, Balladyny, Bukowa, Bytomska, Chorzowska, Cumowników, Cyprysowa, Głogowska, Goplany, Inżynierska (od ul. Sieradzkiej do ul. Wielkopolskiej), J. Heidricha, Jesionowa, Jodłowa, J. Kiedronia, Kaprów, Kasztanowa (od ul. Akacjowej do al. Zwycięstwa), Króla Jana III, Mestwina, Mysłowicka, Nawigatorów, Olchowa, Orłowska, Perkuna, pl. Górnośląski, Plażowa, Popiela, Powstania Styczniowego (od al. Zwycięstwa do ul. Spacerowej), Przebendowskich, Przemysława, Raciborska, W. Roszczynialskiego, Rybnicka, Sieradzka (od początku do ul. Wrocławskiej), Sosnowiecka, Spacerowa, Szyprów (od al. Zwycięstwa do ul. Spacerowej), Światowida, Świerkowa (od ul. Orłowskiej do ul. Przebendowskich), Świętopełka, Wielkopolska (od ul. Wrocławskiej do al. Zwycięstwa), Wrocławska (od ul. Sieradzkiej do ul. Wielkopolskiej), Zaciszna, Zapotoczna (od ul. Spacerowej do ul. Anny Waligóry), dr. T. Zegarskiego.
 
- Projekt strefy w Orłowie ma także objąć m.in. rejon placu Górnośląskiego, gdzie zlokalizowane jest targowisko oraz wiele punktów usługowych. Obecnie mieszkańcy okolicznych domów nie mają praktycznie szansy na szybkie znalezienie miejsca. Płatny postój z pewnością zobliguje kierowców do sprawnego załatwienia koniecznych zakupów, przez co skróci się czas postoju i kolejni klienci będą mogli szybciej znaleźć miejsce do zaparkowania. Skorzystają też mieszkańcy, którzy będą mieli wykupione preferencyjne abonamenty „M”- tłumaczy Karol Kozak, kierownik Działu Płatnego Parkowania.

Wyłoniony wykonawca będzie miał za zadanie m.in.:
  • wykonać dokumentację projektową, w tym sporządzić projekt stałej organizacji ruchu,
  • przeprowadzić roboty budowlane, w ramach których powstanie oznakowanie pionowe i poziome strefy płatnego parkowania w Orłowie,
  • prowadzić nadzór autorski podczas robót budowlanych obejmujących wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
Oferty będą podlegały kryterium oceny dotyczącym terminu realizacji zamówienia, który nie może być dłuższy niż 75 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Kolejnym kryterium będzie okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, który nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Na oferty gdyński ZDiZ czeka do 7 kwietnia do godz. 11:00.