1448 (1148) 2021-04-02 - 2021-04-08

Sprzątaj po swoim pupilu

Jeszcze kilkanaście lat temu sprzątanie odchodów po psie było rzadkością. Z tym nieprzyjemnym problemem borykały się zarówno liczne miasta w kraju, jak i na świecie. Sytuacja znacznie się poprawiła, do czego w dużym stopniu przyczyniły: się większa świadomość ludzi, chęć dbania o środowisko i groźba wysokiego mandatu.

Każdy gdynianin podczas spaceru z czworonogiem powinien być zaopatrzony w woreczek bądź papierową torebkę, aby móc niezwłocznie posprzątać psie odchody. Za niewywiązanie się z obowiązku może otrzymać mandat do 500 zł. Wszystkim mieszkańcom zależy na tym, aby żyć w czystej i zadbanej przestrzeni oraz troszczyć się o środowisko.
Przypominamy, że kwestię sprzątania psich odchodów w Gdyni określa Uchwała Rady Miasta Gdyni z 28 sierpnia 2019 r. nr XI/344/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.