1448 (1148) 2021-04-02 - 2021-04-08

Startują webinaria dla uczniów i rodziców

Wydział Edukacji przygotował kolejne formy wsparcia w ramach „Akademii Ósmoklasisty” i „Akademii Maturzysty”. Obok repozytoriów i wcześniej zaplanowanych szkoleń metodycznych dla nauczycieli na temat arkuszy egzaminacyjnych proponuje także webinaria z zakresu wsparcia psychologicznego.

Webinaria są skierowane do uczniów klas ósmych, ich rodziców oraz tegorocznych maturzystów.
Stanowią konkretną odpowiedź na realne potrzeby gdynian, zdiagnozowane podczas przeprowadzonego niedawno badania z udziałem uczniów, rodziców i dyrektorów szkół. Spotkania online poprowadzą specjaliści-psycholodzy.
Podczas webinariów dla ósmoklasistów i maturzystów uczestnicy dowiedzą się m.in. o
sposobach efektywnej nauki i podnoszenia poziomu motywacji oraz metodach minimalizowania stresu związanego z egzaminami w trudnym czasie pandemii. Webinaria zostały zaplanowane w godzinach popołudniowych (każde potrwa 2 godziny lekcyjne) i w podziale na grupy - tak, aby każdy uczeń mógł jak najwięcej z nich zaczerpnąć i wynieść
maksymalną dawkę praktycznej wiedzy.
Wystarczy założyć konto zgodnie z instrukcją z załącznika i zarejestrować się na wybrany,
najbardziej dogodny dla siebie termin. Start 7 kwietnia.
Z kolei dla rodziców ósmoklasistów przygotowano webinaria na temat metod wspierania i motywowania swojego dziecka przed egzaminami. Zaplanowano cztery terminy spotkań online (każde z nich trwa 2 godziny dydaktyczne). Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy założyć konto zgodnie z instrukcją i wybrać dogodny dla siebie termin. Zajęcia będą się odbywać w soboty – start już 10 kwietnia.
Terminy webinariów i schemat rejestrowania znajdują się na stronie internetowej Gdyni Edukacyjnej www.edukacja.gdynia.pl