1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Dołącz do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego!

Składasz projekty lub głosujesz w gdyńskim Budżecie Obywatelskim? Masz pomysł, jak zmienić ten proces na lepsze? Dołącz do Rady ds. BO nowej kadencji. Mieszkańcy oraz przedstawiciele rad dzielnic mogą nadsyłać zgłoszenia mailem do Laboratorium Innowacji Społecznych do 30 kwietnia.


Rada ds. Budżetu Obywatelskiego opiniuje i doradza prezydentowi w sprawach związanych z przeprowadzaniem, ewaluacją i rozwojem BO w Gdyni. Do jej zadań należy m.in. wsparcie weryfikacji projektów, monitorowanie przebiegu BO, konsultowanie i opiniowanie rozwiązań dotyczących bieżących spraw związanych z realizacją BO oraz rekomendowanie zmian i nowych rozwiązań.
Radę ds. BO tworzyć będzie: czworo przedstawicieli mieszkańców Gdyni, dwóch przedstawicieli rad dzielnic, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych (wskazany przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego), czworo przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz dwie osoby wskazane przez prezydenta Gdyni.
Aby się zgłosić, należy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy - do pobrania na stronie bo.gdynia.pl i w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31).
Wypełnione formularze zgłoszeniowe, opatrzone własnoręcznym podpisem, można do 30 kwietnia składać osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych lub przesłać drogą mailową (w formie skanu) na adres: bo@gdynia.pl.
Przedstawiciele i przedstawicielki mieszkańców oraz rad dzielnic w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego zostaną wybrani przez prezydenta spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek w pierwszej połowie maja 2021 r. Udział w pracach rady ma charakter społeczny.