Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza mieszkańców obszarów rewitalizacji – na cykliczne spotkania online.

Jeśli chcesz porozmawiać z pracownikiem Laboratorium Innowacji Społecznych np. o tym:
– czym jest i co możesz zrobić dzięki Fundszowi Sąsiedzkiemu na Oksywiu,
– jak postępują prace przygotowawcze do budowy chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich,
– czemu służy przebudowa ul. Makowskiego i budowa schodów do ul. Arciszewskich,
– jakie najstarsze ślady osadnictwa można odnaleźć na Oksywiu i które sąsiadują z inwestycjami,
– kiedy rozpocznie się przebudowa centrum dawnej wsi Oksywie: skrzyżowania Płk. Dąbka-Dickmana-Bosmańska,
– z jakich usług można będzie korzystać w Przystani Śmidowicza 49,
– gdzie można obejrzeć wynik konkursu architektonicznego na budowę traktu leśnego między ul. Żeglarzy a Bosmańską,
Jeśli chcesz porozmawiać z pracownikiem Laboratorium Innowacji Społecznych np. o tym:
– czym jest i co możesz zrobić dzięki Funduszowi Sąsiedzkiemu na Witominie,
– kiedy rozpocznie się budowa Przystani Widna 2A i co się w niej znajdzie,
– jak działa system rezerwacji nowego boiska sportowego na terenie SP 35,
– jakie zmiany w organizacji ruchu czekają rejon ulic Uczniowskiej i Nauczycielskiej,
– czy polana przy lesie zasługuje na pump-track
– czy Witomino ma swoje symbole,
– gdzie zgłaszać śmieci zalegające w lesie lub na osiedlu,
lub w innej ważnej sprawie sąsiedzkiej, połącz się poprzez platformę zoom. Spotkania mają charakter dyżuru, link do spotkania zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny. Spotkanie można umówić:
– telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, dział inwestycji)
– mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino)
– przez messenger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie.
W kwietniu mieszkańcy Witomina mogą się umówić na spotkanie 29 kwietnia w godz. 14.00-18.00.
Na Oksywiu można umówić się na spotkanie osobiste w Przystani Śmidowicza 49 – w reżimie sanitarnym – 28 kwietnia w godz. 14.00-18.00.