1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Poszukiwani seniorzy i wolontariusze na medal

Znasz wyjątkowo aktywnego seniora lub osobę, która chętnie pomaga starszym w czasie pandemii? A może kojarzysz pracodawcę, którego cechuje szczególnie pozytywne podejście do seniorów? Do 28 maja trwa nabór kandydatów do wojewódzkiego konkursu „Pomorskie dla Seniora”.

Konkursowe kategorie to: „Zwyczajny-niezwyczajny Senior” dla osób powyżej 60. roku życia, które podejmują oddolne działania na rzecz lokalnych społeczności, „Pracodawca Przyjazny Seniorom” dla firmy, która wspiera aktywność zawodową pracowników po 50. roku życia i „Przyjaciel Seniora” – kategoria dla tych, którzy bezinteresownie działają na rzecz osób starszych.
Kandydatów mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe zrzeszające seniorów lub działające na rzecz seniorów oraz osoby fizyczne z całego województwa pomorskiego.
Można zgłaszać po jednym kandydacie w każdej z kategorii.
Formularz zgłoszeniowy można przesłać pocztą lub złożyć osobiście do 28 maja w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk.
Wzór formularza i regulamin na stronie pomorskie.eu.