1451 (1151) 2021-04-23 - 2021-04-29

Uwaga – ptasia grypa

Teren Gdyni uznano za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej ptasiej grypy (HPAI), której najpopularniejszym podtypem jest H5N8. Informują o tym żółte tablice przy wejściach na plaże i molo, a także przy wjazdach do miasta.


Na wirusa narażony jest głównie drób oraz dzikie ptactwo, takie jak gołębie, kaczki czy łabędzie. Może on rozprzestrzeniać się w powietrzu, a także poprzez odchody. Ginie w temperaturze powyżej 500C, dlatego nie należy się obawiać jedzenia gotowanego/smażonego drobiu czy jaj.
Wirus ptasiej grypy u osób przestrzegających zasad higieny nie stanowi dużego zagrożenia. Jednak jak każdy wirus zmienia się, mutując. Nie dokarmiajmy ptaków w dużych ich skupiskach, jak plaże czy skwery, nie dotykajmy martwych ptaków i tych, które wyglądają na chore, nie dotykajmy powierzchni zabrudzonych ptasimi odchodami.
Regularnie myjmy ręce ciepłą wodą z mydłem, zwłaszcza po spacerze.
Znalezienie martwego ptaka należy pilnie zgłosić dyżurnemu Straży Miejskiej w Gdyni, dzwoniąc pod nr tel. 986 lub 58 660 11 72.

ikona