1452 (1152) 2021-04-30 - 2021-05-06

Gdynia zakupi e-pojazdy i system do mobilnej kontroli

Do 21 maja br. gdyński Zarząd Dróg i Zieleni czeka na oferty firm, które dostarczą miastu nowoczesne oprogramowanie oraz samochody do mobilnej kontroli. Przetarg to kolejny kamień milowy, który dostosuje miejski system kontrolingu parkowania do najwyższych standardów. Tym samym Gdynia dołączy do grona polskich miast wdrażających tak zaawansowane rozwiązania w strefach płatnego postoju.

Parametry pojazdów
Wyłoniony wykonawca ma dostarczyć nie tylko dwa elektryczne pojazdy z systemem do mobilnej kontroli, ale też sprawować serwis systemu i pojazdów. Muszą to być fabrycznie nowe auta osobowe, o napędzie w 100% elektrycznym. Mają posiadać aktualne świadectwa homologacji i spełniać wymagania dotyczące wielkości zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów zgodnie z rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów i Komisji (WE). Jednak ich kluczową funkcjonalnością ma być system do kontroli opłat, który będzie działać na zasadzie ARTR (Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych). System e-kontroli powinien rozpoznać następujące tablice rejestracyjne:
- polskie tzw. białe stałe i czasowe,
- polskie tzw. czarne,
- polskie tzw. żółte (zabytkowe),
- polskie tzw. niebieskie (dyplomatyczne),
- zagraniczne w zakresie krajów europejskich (stałe i czasowe).
Jak będzie działać mobilna kontrola w strefie płatnego parkowania?
Zadaniem systemu będzie rejestracja pojazdów parkujących w Strefach Płatnego Parkowania (SPP), rozpoznanie ich tablic rejestracyjnych, ustalenie miejsca postoju oraz przesłanie zebranych danych w czasie rzeczywistym do systemu weryfikującego opłacenie miejsca parkingowego. System e-kontrolingu zostanie oparty na GPS, skaningu laserowym i kamerach.
Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w postępowaniu przetargowym, gdyński system e-kontroli musi zapewnić podwójny przejazd na danym odcinku ulicy, w odstępie 7 minut i dokonać łączenia wyników z tych przejazdów. W efekcie czego dane o zaparkowanych pojazdach będą zawierać tylko te pojazdy, które wystąpiły co najmniej dwa razy w tej samej lokalizacji, z dokładnością do 30 centymetrów.
Odczytane numery rejestracyjne będą wysyłane na tzw. szynę danych celem weryfikacji wniesionej opłaty w:
- systemach płatności mobilnych,
- bazie zakupionych i ważnych miejscowo abonamentów,
- zestawieniu wykupionych biletów w parkomacie.
System e-kontroli SPP powinien rozpoznawać numery rejestracyjne pojazdów z prędkością niepowodującą utrudnień w ruchu miejskim i działać w każdych warunkach pogodowych.

Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania w pigułce
Władze Gdyni stawiają przede wszystkim na uszczelnienie systemu parkowania i zwiększenie rotacji miejsc nie tylko w Śródmieściu, ale też dzielnicach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum. Wprowadzenie opłat postojowych na Wzgórzu św. Maksymiliana (strefa A), Działkach Leśnych i Grabówku (Strefa B) oraz Orłowie (Strefa C) ograniczy czas poszukiwania miejsca i zmniejszy popyt na długotrwały postój. Obecnie wielu kierowców, unikających opłat parkingowych w Śródmieściu, zostawia swoje auta, nawet na cały dzień, na ulicach sąsiadujących z centrum. Podobnie postępują osoby, które dojeżdżają samochodem do węzłów przesiadkowych. Parkują auta na sąsiadujących z przystankami ulicach, a następnie korzystają z komunikacji miejskiej. Tym samym przez wiele godzin blokują miejsca postojowe m.in. na małych, dzielnicowych uliczkach. Nowe strefy płatnego parkowania mają zatem zmobilizować nieuczciwych kierowców do płacenia i odblokować miejsca postojowe mieszkańcom stref, którzy będą z nich korzystać na zasadach preferencyjnego abonamentu mieszkańca.

Opłaty za postój
Od lipca 2021 roku stawki w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania będą zaczynały się od 5,50 zł za 1-szą godzinę. Druga godzina parkowania w tej strefie wyniesie 6,60 zł, trzecia godzina 7,90 zł, a każda kolejna godzina parkowania 5,50 zł.
Cena postoju za 1-szą godzinę w podstrefach A, B i C wyniesie 3,90 zł. Druga godzina parkowania 4,60 zł, trzecia godzina 5,50 zł, a każda kolejna godzina 3,90 zł.
Dla osób, które muszą zostawić samochód na krótki czas będzie przewidziana opłata 2 zł za 22 minuty.

Dni i godziny, w których będą obowiązywać opłaty za postój w rozszerzonej SPP
Postój w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (obejmująca dzielnice Śródmieście i Kamienną Górę) trzeba będzie opłacać od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-20.00 (w dniach 24.12 oraz 31.12 do godziny 14.00, z wyłączeniem: 1.01 i 6.01, niedzieli i poniedziałku Świąt Wielkanocnych oraz 25.12 i 26.12).
Na obszarze podstref: Wzgórze św. Maksymiliana (Strefa A), Działki Leśne i Grabówek (Strefa B) i Orłowo (Strefa C) opłaty będą pobierane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, (w dniach 24.12 oraz 31.12 przypadające w dni robocze opłaty będą pobierane do godziny 14.00).

Parkingi pozastrefowe
W tym roku powstanie również 9 parkingów pozastrefowych:
- aleja Marszałka Piłsudskiego,
- ulica 3 Maja,
- ulica Stefana Batorego,
- ulica Jerzego Waszyngtona,
- ulica Juliana Ejsmonda,
- ulica Partyzantów,
- ulica Legionów,
- ulica Witomińska,
- ulica Orłowska.
Opłaty postojowe na parkingach przy al. marsz. Piłsudskiego oraz ulicach: 3 Maja, Stefana Batorego, Jerzego Waszyngtona, Juliana Ejsmonda:
- pierwsza godzina parkowania 5,50 zł,
- druga godzina parkowania 6,60 zł,
- trzecia godzina parkowania 7,90 zł,
- każda kolejna godzina parkowania 5,50 zł.
Opłaty abonamentowe
- abonament dobowy 80 zł,
- abonament tygodniowy 200 zł,
- abonament 30-dniowy 800 zł.
Opłaty postojowe na parkingach przy ul. Partyzantów, Legionów, Witomińskiej, Orłowskiej:
- pierwsza godzina parkowania 3,90 zł,
- druga godzina parkowania 4,60 zł,
- trzecia godzina parkowania 5,50 zł,
- każda kolejna godzina parkowania 3,90 zł.
Opłaty abonamentowe
- abonament dobowy 45 zł,
- abonament tygodniowy 150 zł,
- abonament 30-dniowy 450 zł.

Opłata dodatkowa
Opłata dodatkowa za brak uiszczenia świadczenia za miejsce postojowe we wszystkich strefach oraz parkingach pozastrefowych wyniesie 150 zł w przypadku opłacenia jej do 7 dni. Ale już po 7 dniach opłata wzrośnie do 200 złotych.

Preferencyjny abonament mieszkańca
Mieszkańcy Śródmiejskiej Strefy lub jednej z pozostałych stref A, B i C, na podstawie nabytego abonamentu typu „M”, będą uprawnieni do zaparkowania pojazdu na dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym w promieniu do 300 metrów od miejsca zamieszkania. Obecnie odległość ta wynosi do 200 metrów. Granice, w których mieszkaniec danej strefy będzie upoważniony do zaparkowania pojazdu, zostaną wskazane podczas zakupu abonementu. Opłata za drugi pojazd w abonamencie typu „M’ wyniesie trzykrotność, a za kolejne auta czterokrotność opłaty abonamentowej. Już teraz przy zakupie abonamentu typu „M” należy okazać formularz ZAP-3 lub zaświadczenie o rozliczaniu PIT-u w Gdyni. Oczywiście pozostaje też opcja okazania pierwszej strony zeszłorocznego PIT-u. Preferencyjny abonament typu „M” jest dostępny tylko dla osób zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy w Gdyni.
Abonament „M” dla mieszkańców Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania wyniesie:
- przy zakupie na okres od 1 do 5 miesięcy - 30 złotych/ miesiąc
- przy zakupie na okres od 6 do 12 miesięcy - 25 złotych/ miesiąc
Abonament „M” dla mieszkańców stref A,B,C wyniesie:
- przy zakupie na okres od 1 do 5 miesięcy - 20 złotych/ miesiąc
- przy zakupie na okres od 6 do 12 miesięcy - 15 złotych/ miesiąc
Od maja 2021 roku abonamenty w gdyńskiej SPP będą „wydawane” tylko w formie cyfrowej. Znika zatem obowiązek wykładania ich za przednią szybę.
E-abonament można kupić na stronie:
www.gdynia.e-abonamenty.pl.
***
Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni oraz potrzebne dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej: www.sppgdynia.pl.

ikona