1452 (1152) 2021-04-30 - 2021-05-06

Trwa Spis Powszechny

1 kwietnia w całym kraju ruszył powszechny spis ludności i mieszkań. Za jego realizację oprócz Głównego Urzędu Statystycznego odpowiadają gminy, w tym i Gdynia.


Brane pod uwagę są dane statystyczne aktualne na 31 marca 2021 roku. Podstawą spisu jest ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku.
Obowiązkową formą jest samospis internetowy na stronie spis.gov.pl. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio z pomocą rachmistrza spisowego.
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
Uruchomiono infolinię spisową:
22 279 99 99.
Spis zakończy się we wrześniu.

ikona