1452 (1152) 2021-04-30 - 2021-05-06

Uczę się #wGdyni – pomocny informator

Ponad 2 tysiące uczennic i uczniów kończy niebawem edukację w gdyńskich szkołach podstawowych. Stoją oni przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Pomoże im w tym specjalna publikacja - informator o gdyńskich szkołach ponadpodstawowych.


Ósmoklasiści, którzy muszą zdecydować, w jakiej szkole ponadpodstawowej chcą kontynuować naukę, mogli już uczestniczyć w Gdyńskiej Giełdzie Szkół oraz Gdyńskiej Giełdzie Zawodów. Oba wydarzenia odbyły się online. Teraz uczniowie mają jeszcze do dyspozycji 82-stronicowy informator zawierający ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych. Przypomnijmy, że nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że ucznowie mogą wybrać dowolną szkołę średnią zarównoe w miejscu zamieszkania, jak i poza nim. W sumie mogą wskazać 3 szkoły, a w nich nieograniczoną liczbę oddziałów.
– Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych ważnych decyzji w życiu każdej osoby. To decyzja, która będzie wpływała na późniejszą drogę zawodową i rozwój przyszłej kariery. Przygotowany informator jest drogowskazem i przewodnikiem po bogatej ofercie edukacyjnej gdyńskich placówek. Można w nim również znaleźć informacje o osiągnięciach uczniów, dostępnych pozalekcyjnych aktywnościach, a także wskazówki dotyczące wsparcia doradcy zawodowego. Jestem przekonany, że w gdyńskiej szkole znajduje się klasa o wymarzonym profilu i zawodzie, w której nauka będzie kolejnym szczeblem do realizacji planu, jakim jest zdobycie upragnionego zawodu. Zachęcam do lektury informatora i życzę powodzenia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej – dodaje Bartosz Bartoszewicz.
W informatorze znajdują się charakterystyki placówek – to nie tylko informacje o profilach klas, ale i o dotychczasowych osiągnięciach ich uczniów czy aktywnościach pozalekcyjnych. Są tam również informacje na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych, przeliczania ocen na punkty czy też osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Dodatkowa różnorodna oferta szkół została wzbogacona o:
- informacje dotyczące wsparcia doradcy zawodowego - jest ono realizowane przez doradców zawodowych z poradni psychologicznych, Powiatowego Urzędu Pracy i Fundacji Gospodarczej. To kompendium wiedzy o rozwijaniu zasobów i kompetencji interpersonalnych, ofercie edukacyjnej, zawodów i lokalnego rynku pracy oraz planowaniu własnego rozwoju i podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych;
- działania Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oferującego doradztwo, szkolenia, projekty, wydarzenia pomocne przy wyborze dalszej ścieżki edukacji a w przyszłości kariery;
- projekty realizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, których celem jest wsparcie uczniów w rozwoju, możliwość odbycia stażu i praktyki zawodowej, uczestnictwa w szkoleniach certyfikowanych;
- informacje o działaniach Centrum Nauki Experyment, gdzie poza możliwością odbycia wolontariatu oraz wzięcia udziału w organizacji wydarzeń, takich jak m.in. NaukoweLove czy Noc Naukowców, można również reprezentować centrum podczas pikników i festynów naukowych, a także wspierać codzienne działania instytucji. To także miejsce, gdzie uczniowie mogą ułatwić sobie naukę przed egzaminem, korzystając z Facebooka oraz YouTube'a CNE, pod hasłem #zdalnyexperyment.
Informator można pobrać na stronie
www.gdynia.pl, w zakładce „Nauka”.

ikona