1453 (1153) 2021-05-07 - 2021-05-13

Nowy dowódca gdyńskich lotników

Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej ma nowego dowódcę. Wojskowymi lotnikami od teraz dowodzi komandor pilot Andrzej Szczotka, który w ostatnim czasie był dowódcą 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Babich Dołach.

Komandor pilot Andrzej Szczotka na nowym stanowisku zastąpił kmdr. pil. Cezarego Wiatraka, który pełnił czasowo obowiązki dowódcy.