1453 (1153) 2021-05-07 - 2021-05-13

„Odważna Szkoła”

Fundacja „Gdyński Most Nadziei”, organizator Kampanii Społecznej „Odważni Wygrywają – profilaktyka raka jądra”, zaprasza gdyńskie szkoły ponadpodstawowe, do realizacji programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki raka jądra!

Program „Odważna Szkoła”, skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych – młodzieży w wieku od 17 do 20 lat. Wszystko dlatego, że rak jądra to nowotwór młodych mężczyzn. Stanowi aż 25% zachorowań w grupie wiekowej między 17. a 35. rokiem życia, prawdopodobieństwo zachorowania wzrasta po 15. roku życia. Jednocześnie rak jądra ma najwyższy współczynnik wyleczalności sięgający nawet 100% – pod warunkiem wczesnego wykrycia.
Celem Programu „Odważna Szkoła”, jest budowanie świadomości istnienia nowotworu, przełamywanie tabu, nauka męskiego samobadania, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na profilaktykę, która może uratować życie. Program kierowany jest do młodzieży powyżej 17. roku życia, zarówno do dziewcząt jak i chłopców, bazując na wieloletnich obserwacjach i działaniach Kampanii „Odważni Wygrywają” wiemy, że kobiety odgrywają dużą rolę w profilaktyce raka jądra. Edukacja z zakresu profilaktyki raka jądra w wielu przypadkach uratowała życie młodych ludzi.
Jak skorzystać z Programu „Odważna Szkoła”?
Wystarczy zgłosić swój akces na adres: info@odwazni.com, podając dane kontaktowe do nauczyciela prowadzącego (e-mail, numer telefonu, adres szkoły). Każda szkoła, przystępująca do Programu, otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, pedagogów i/lub psychologów szkolnych, do przeprowadzenia prelekcji na temat profilaktyki raka jądra w przekonywującej formie:
– konspekt lekcji dla nauczyciela/pedagoga
– prezentację multimedialną .ppt
– broszurę nt. samobadania dla uczniów (pakiet startowy dla Szkoły: 100 szt. wersja drukowana + wersja do własnego wydruku)
– krótkie filmiki edukacyjne
Więcej informacji o Programie „Odważna Szkoła” na stronie internetowej www.odwazni.com oraz FB/OdwazniWygrywaja
Kampania „Odważni Wygrywają” finansowana jest ze środków miasta, przekazanych przez Gdyńskie Centrum Zdrowia.