Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1453 (1153) 2021-05-07 - 2021-05-13

Znajdź pracę z Pracownią

Dzięki Gdyńskiemu Systemowi Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia” można zmienić swoje życie – i znaleźć pracę. Świadczy o tym przykład 183 osób, które w efekcie uczestnictwa w programie podjęły zatrudnienie. Rekrutacja trwa, udział jest bezpłatny.


„Pracownia” czeka na osoby szukające pracy lub chcące podnieść kwalifikacje, korzystające ze wsparcia miejskich instytucji bądź posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Rekrutacja do projektu jest ciągła. By się zgłosić, należy wypełnić formularz dostępny na www.aktywizacjawgdyni.pl, przesłać go pocztą tradycyjną (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia) bądź elektroniczną (b.prusak@lis.gdynia.pl) lub złożyć osobiście w biurze Centrum Integracja (ul. Traugutta 2) w godz. 9.00-14.00. W razie dodatkowych pytań – kontakt pod nr. tel. 58 727 39 24.
W zależności od ustalonego planu, można liczyć m.in. na indywidualne bądź grupowe spotkania z doradcami zawodowymi, psychologami, rehabilitantami, specjalistami niezależnego życia. Uczestnikom oferowane są staże i praktyki w gdyńskich firmach. Wszystko po to, by znaleźć i utrzymać pracę.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.