1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Aktywizacja seniorów i wsparcie dla opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Wąsowicza 3) zaprasza do skorzystania z oferty terapeutycznej osoby powyżej 55. roku życia z zaburzeniami pamięci (np. w chorobie Alzheimera, otępieniu naczyniopochodnym po udarze mózgu, otępieniu mieszanym, otępieniu w chorobie Parkinsona) lub depresją.


Dom świadczy usługi w ramach zajęć grupowych, polegających na motywowaniu do aktywności i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym.
Oferta dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dom proponuje alternatywne formy wsparcia – pakiety materiałów terapeutycznych do aktywizacji w domu, wypożyczenie drobnego sprzętu do terapii ruchowej oraz gry.
Prowadzone są indywidualne konsultacje dla opiekunów. Jest możliwość zapoznania się z pełną ofertą.
Kontakt pod nr. tel. 58 622 36 03 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub mailowy:
sdswasowicza@sds2gdynia.pl.