1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Blok komunalny bez barier. Umowa z projektantem podpisana

Będzie miał pięć kondygnacji i zostanie dostosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Kolejny gdyński budynek komunalny bez barier powstanie przy ul. Turkusowej. Zaprojektuje go architekt Andrzej Kryske ze studia projektowego K.A.S.P. z Poznania. Umowa z projektantem została podpisana 28 maja. Efekty jego pracy poznamy w ciągu ośmiu miesięcy.


Komunalny budynek bez barier to miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami, seniorom oraz wszystkim potrzebującym wsparcia. To miejsce, które poza zaspokojeniem potrzeby mieszkaniowej daje też – co równie istotnie – możliwość utrzymania i podtrzymania samodzielności, pozostania w warunkach domowych mimo problemów zdrowotnych. To bardzo ważne dla ogólnej kondycji osoby zależnej czy chorującej, żeby móć jak najdłużej przebywać w miejscu, które daje poczucie przynależności i bezpieczeństwa.
– Powiększamy komunalny zasób mieszkaniowy właśnie o lokale przyjazne osobom z niepełnosprawnościami czy seniorom. Mowa o mieszkaniach dostępnych także wtedy, gdy mieszczą się na wyższych piętrach. Zbudowany przy ul. Dickmana 30 i właśnie zasiedlany pierwszy gdyński budynek komunalny bez barier spełnia wszystkie wymagania, jeśli chodzi o szeroko rozumianą dostępność. Taki sam blok stanie przy ul. Turkusowej. Jego projektowanie właśnie się rozpoczyna, ponieważ podpisana została umowa z wyłonionym w przetargu projektantem – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Tworzymy zasób, dzięki któremu będziemy mogli znaleźć ofertę także dla osób z niepełnosprawnościami, które oczekują na mieszkanie komunalne.
Wyłoniony w przetargu wykonawca to K.A.S.P. Studio Projektowe. Na przygotowanie projektu budynku bez barier ma nieco ponad osiem miesięcy.
Komunalny blok bez barier przy ul. Turkusowej ma liczyć pięć kondygnacji, a łączna powierzchnia działek, które obejmie nowa inwestycja, to ok. 2 700 m2. Wszystkie mieszkania i części wspólne będą dostępne dla osób o różnym stopniu sprawności.
Przy budynku zostanie urządzony teren zielony.
Ważną funkcją gdyńskich bloków komunalnych bez barier jest powiększenie obecnej w gdyńskim systemie pomocy społecznej środowiskowej formy wsparcia. Przy ul. Dickmana jest placówka opiekuńczo-wychowawcza. Przy ul. Turkusowej znajdzie się mieszkanie chronione: bezpieczne lokum dla niesamodzielnych osób starszych i miejsce pracy dla trojga opiekunów.