1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Innowacyjna ładowarka nakarmi elektryki

W Gdyni powstała pierwsza mobilna stacja ładowania samochodów elektrycznych, zasilana z sieci trolejbusowej. To wspólny projekt miasta i Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej.

Gdynia to jedno z trzech miast w Polsce wykorzystujące zalety trolejbusowej komunikacji miejskiej. Dlatego razem z Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej zrealizowała dwa projekty unijne wdrażające i testujące innowacyjne rozwiązanie. Chodzi o mobilną stację ładowania samochodów elektrycznych, zasilaną z sieci trolejbusowej. Ładowarka wykorzysta energię odzyskiwaną z hamowania pojazdów.
– Gdynia zawsze była i jest otwarta na elektromobilność. Mobilna stacja ładowania jest prekursorskim rozwiązaniem w skali kraju. W krótkim czasie i bez konieczności ponoszenia kosztów budowy, będziemy mogli zainstalować stacje wszędzie tam, gdzie jest sieć trolejbusowa i praktycznie sprawdzić trafność wyboru kolejnych miejsc ładowania pojazdów elektrycznych. Po pozytywnych testach gdyński pomysł będziemy mogli również zaoferować innym miastom. – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.
W ramach projektu EfficienCE, realizowanego przez PKT, skonstruowano urządzenie do przetwarzania nadwyżki energii trakcyjnej. W ramach realizowanego przez Gdynię projektu Creating Automotive Renewal zbudowano mobilną stację ładowania samochodów elektrycznych. Efektem synergii obu projektów jest stacja, którą można podłączyć poprzez przekształtnik w dowolnym miejscu na terenie miasta do sieci trakcyjnej.

Urządzenie testowe stanie w czerwcu na parkingu gdyńskiej zajezdni trolejbusowej.
Realizacja projektów pozwoli powiązać transport samochodowy i publiczny poprzez pozostawianie aut na parkingach buforowych, połączonych z centrum miasta siecią trakcyjną.