1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Nauczyciele w projekcie POWER

Nauczyciele Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych biorą udział w projekcie międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej.

Kursy odbywające się w okresie od 1.10.2020 r. do 30.09.2022 r. są finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia odbywają się w placówkach edukacyjnych we Włoszech, Hiszpanii i na Malcie.

Nauczyciele z ZSHiG

Na zdjęciu od lewej: Aniela Korybalska, Bogusława Flisykowska, Iwona Korzeniewska, Aneta Chołdrych,
Katarzyna Kaprocka-Gral, Ewa Arcisz, Alina Grzenkowicz, Magdalena Buczma-Pawelec, Danuta Stępień,
Ewa Rudzka, Małgorzata Radek