1457 (1157) 2021-06-11 - 2021-06-17

Spacerownik teatralny z warsztatami dla szkół podstawowych

Teatr Miejski zaprasza na na spacer teatralny „Teatr i morze” połączony z warsztatami teatralnymi prowadzonymi przez pedagog teatru Annę Zalewską-Uberman.

Zajęcia zaplanowano w terminie do 22 czerwca. Godziny spaceru są ustalane indywidualnie z każdą grupą. Koszt: 5 zł/osoby.
Szczegóły na www.gombrowicz.art.pl.
Bilet: 5 zł/os do nabycia w kasie teatru.
Spacer odbywa się na zamówienie nauczyciela. Kontakt: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl

ikona