1460 (1160) 2021-07-09 - 2021-07-22

Podziękowanie

Rada Dzielnicy Obłuże i Przewodniczący Zarządu Wojciech Lipiński, dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do ufundowania i odsłonięcia tablicy pamięci adm. Józefa Unruga przy ul. Unruga 39 w dniu 25 czerwca 2021 r.
- Dowódcy 3 FO kontradmirałowi Mirosławowi Jurkowlańcowi za oprawę wojskowej asysty i obecność na uroczystości w raz z oficerami i podoficerami;
- Właścicielowi firmy „CELSTAN” mgr. Stanisławowi Śliwie za wykonanie prac budowlanych i wykonanie tablicy pamięci adm. floty Józefa Unruga oraz obecność na uroczystości jako Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP - Generał Związku;
- Proboszczowi Parafii pw. św. Andrzeja Boboli ks. Prałatowi Sławomirowi Decowskiemu za modlitwę;
- przedszkolakom, które wywołały wielką radość wśród zgromadzonych oraz wszystkim, którzy przybyli na uroczystość.

ikona