1469 (1169) 2021-10-01 - 2021-10-07

„Plastyk” z wyjątkową patronką

24 września w sali wystawienniczej „ART 39” odbyła się uroczystość nadania Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni imienia Magdaleny Abakanowicz. Wydarzeniu towarzyszył wernisaż prac artystki. Wystawę można oglądać do 31 października przy ul. Orłowskiej 39.


Nadanie Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni imienia Magdaleny Abakanowicz to wyraz uznania dla dokonań tej wybitnej artystki i osoby przecierającej nowe szlaki, która konsekwentnie dążyła do obranego celu. To również podkreślenie jej związków z gdyńską szkołą, w której uczyła się w latach 1947-1949.
Nieugięta postawa artystki, wytrwałość i nieustępliwość oraz twórcza pasja mogą służyć za wzór dla młodzieży, która dopiero wkracza na drogę artystyczną.
W piątkowej uroczystości w sali wystawienniczej „ART 39” wzięli udział zaproszeni goście. Wśród nich pojawił się m.in.: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz trójmiejscy artyści i absolwenci gdyńskiego „Plastyka”.
Uroczystości nadania szkole plastycznej imienia Magdaleny Abakanowicz towarzyszył wernisaż wybranych prac artystki oraz film poświęcony jej życiu.
Na wystawie znalazły się m.in. prace z kolekcji fundacji Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego, Galerii Starmach i Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Kuratorem gdyńskiej odsłony jest Aleksandra Szwarc.
Abakanowicz nie lubiła za dużo mówić. Była tytanem pracy i wulkanem energii. Dużo wymagała od innych, ale też od siebie. To silna kobieta i osobowość – tak opisują artystkę jej wieloletnie współpracowniczki.
Wystawa „Magdalena Abakanowicz. Absolwentka” będzie dostępna do 31 października.
Można ją zobaczyć w sali wystawienniczej „ART 39” przy ul. Orłowskiej 39 od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-16.00 oraz w weekendy w godz. 12.00-17.00. Wstęp wolny.

ikona