1471 (1171) 2021-10-15 - 2021-10-21

Samorządy o nowej mobilności

Za nami Kongres Nowej Mobilności w Łodzi, którego miastem patronackim jest Gdynia. To największe branżowe wydarzenie poświęcone elektromobilności, podczas którego odbywają się liczne warsztaty, posiedzenia grup roboczych oraz sesje pytań i odpowiedzi z interesariuszami rynku. W panelu prezydenckim „Koalicja miast na rzecz czystego transportu” udział wzięła wiceprezydent Gdyni – Katarzyna Gruszecka-Spychała.


Odbywające się w Łodzi wydarzenie to największa w skali kraju impreza skupiająca się na zagadnieniach elektromobilności i czystego transportu. Na wydarzenie z całej Polski przyjechali eksperci, praktycy i osoby zainteresowane tematyką kongresu.
Organizatorzy zaprosili do współpracy kilka miast, które wyróżniają prężne działania w strefie elektromobilności. Wśród nich znalazła się również Gdynia. Wiceprezydent miasta Katarzyna Gruszecka-Spychała wzięła udział w panelu prezydenckim „Koalicja polskich miast na rzecz czystego transportu”. Poza przedstawicielką Gdyni w dyskusji udział wzięli również inni polscy samorządowcy.
Paneliści rozmawiali o sytuacji elektromobilności i czystego transportu, jaką obecnie można zaobserwować w ich miastach, a także o wyzwaniach i barierach, które napotykają w swoich działaniach. Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała podkreślała, że potrzeba działań i edukacji społecznej nie budzi wątpliwości, ale przede wszystkim potrzebna jest elastyczna legislacja i finanse.
Podczas konferencji zainaugurowano funkcjonowanie Komitetu samorządowego Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, do którego dołączyła również Gdynia. Ma on za zadanie wyznaczać trendy i cele, a także bezpośrednio rozmawiał o nowej mobilności ze stroną rządową oraz w jasny sposób artykułował priorytety samorządów.

ikona