1471 (1171) 2021-10-15 - 2021-10-21

Zadeklaruj, jak ogrzewasz dom

Od 1 lipca wszedł obowiązek złożenia deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania paliw w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości i należy to zrobić do końca czerwca 2022 r., a w przypadku zamontowanego po 1 lipca br. nowego źródła ciepła, termin wynosi 14 dni od jego uruchomienia.
Można to zrobić na dwa sposoby:
– elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl,
– w wersji papierowej, składając ją lub przesyłając pocztą do Urzędu Miasta Gdyni.
Pomoc w wypełnieniu deklaracji można otrzymać w Rivierze w COM Urzędu Miasta Gdyni w poniedziałki i środy po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
– Zachęcam, by nie odkładać tego ustawowego obowiązku na ostatni moment i skorzystać z pomocy jaką oferuje Urząd Miasta Gdyni już teraz – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Więcej informacji na temat CEEB można uzyskać na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który odpowiada za jego prowadzenie https://www.gunb.gov.pl oraz w Samodzielnym Referacie ds. Energetyki UM Gdyni, dzwoniąc pod nr tel. 58 668 23 52.

ikona