1472 (1172) 2021-10-22 - 2021-10-28

Ogłoszenia

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia przeznaczonych do oddania w najem pod automaty vendingowe. Nieruchomości przeznaczone do oddania w najem zlokalizowane są w obiektach: Hala Gier GCS, ul. Olimpijska 5/9 / Hala Lekkoatletyczna GCS, ul. Olimpijska 5/9 / budynek administracyjny Hipoterapii, ul. Spółdzielcza 4 / budynek administracyjny Narodowego Stadionu Rugby GCS, ul. Kazimierza Górskiego 10.
Szczegółowy wykaz pod linkiem.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. Szczegółowe warunki przetargu i najmu określone zostaną w materiałach przetargowych. Materiały przetargowe dostępne będą na stronie BIP Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej (ul. Olimpijska 5/9; 81-538 Gdynia) po upływie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie BIP Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2021 roku o godz. 10.00, w sali Morskiej w budynku II Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 13 grudnia 2021 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.

W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Perkuna 1 o pow. 336 m2, ul. Kołłątaja 18-30 o pow. 1721 m2, ul. Dickmana 55 o pow. 1520 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 15.10.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni:
www.gdynia.pl/bip, www.investgdynia.pl oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń – www.eto.um.gdynia.pl.
Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami, dzwoniąc na numery: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.

***

Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ulic Adm. J. Unruga i Nasypowej, oznaczonej jako działka nr 2045, obręb Obłuże - 0020, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywieszono na okres od 22.10.2021r. do 12.11.2021r.

***

Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego (ul. Dickmana 14) zatrudni:
specjalistę ds. gospodarczych (1/2 etatu), praca w godz. 8.00-12.00;
sprzątaczkę (3/4 etatu), praca w godz. 14.00-20.00.
CV należy składać w sekretariacie szkoły do 29.10.2021 r. w godz. 8.00-15.00 lub mailowo: sekretariat@vlo.edu.gdynia.pl.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 625 44 68.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 (ul. Jowisza 60) zatrudni pracownika na stanowisku: dozorca na 3/4 etatu. Praca zmianowa.
CV należy składać u kierownika administracyjnego szkoły lub przesyłać na adres mailowy: kier.administracyjny@sp48.edu.gdynia.pl.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 621 40 34

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 (ul. Halicka 8) zatrudni
pracownika obsługi/woźną szkolną (pełny etat);
nauczyciela języka polskiego (1/2 etatu);
nauczyciela języka (1/2 etatu);
nauczyciela języka angielskiego (1/2 etatu).
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 622 23 43.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 (ul. Okrzei 6) zatrudni nauczyciela wspomagającego na cały etat.
Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@sp52.edu.gdynia.pl.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 663 79 88 lub 506 162 074.

***

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 (ul. płk. Dąbka 207) zatrudni w pełnym wymiarze godzin:
nauczyciela matematyki,
nauczyciela przedmiotów budowlanych.
Informacje pod nr. tel.
58 669 97 32, 58 669 97 33, 58 688 26 24,
mail: sekretariat@ckziu2.edu.gdynia.pl.

ikona