1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

Dramatopisarze – do dzieła!

Rusza 15. edycja ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. To szansa dla debiutantów i młodych dramatopisarzy. Autorzy sztuk dramatycznych mogą zgłaszać swoje utwory do 31 grudnia. Który okaże się najlepszy, dowiemy się w maju 2022 roku.


Do konkursu można zgłaszać utwory, które zostały napisane po polsku przez żyjącego autora i powstały w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Upływa on 31 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego). Jest o co walczyć, bo autor lub autorka najlepszej sztuki otrzyma statuetkę oraz nagrodę główną – 50 tys. złotych brutto.

Jeden autor może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa utwory, ale każdy z nich musi być złożony oddzielnie. Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić formularz konkursowy, przygotować wydruk danej sztuki w trzech egzemplarzach i dostarczyć jej wersję elektroniczną (zapisaną jako plik w formacie .pdf, na płycie lub pendrivie).

Całość trzeba przesłać na adres:
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26, 81-381 Gdynia
z dopiskiem: Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronach www.teatrgombrowicza.art.pl, www.gnd.art.pl.
Z nadesłanych prac jury wyłoni 40 półfinalistów. A w kolejnym etapie kapituła nagrody wybierze maksymalnie 5 utworów, które przejdą do finału. Ogłoszenie wyników odbędzie się w maju 2022 roku podczas 15. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.
Wszelkie pytania na temat konkursu należy kierować na adres e-mail: gnd@teatrgombrowicza.art.pl.

To już 15. edycja konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, który został powołany przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka w 2007 roku. Stanowi on rozwinięcie i uzupełnienie Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Oba przedsięwzięcia są elementami najbardziej prestiżowego w Polsce projektu promocji i popularyzacji polskiej dramaturgii współczesnej.