1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

Gdyńskie dyplomy studentów architektury

Poznaliśmy laureatów Nagrody Prezydenta Gdyni za najlepszą pracę dyplomową o tematyce gdyńskiej, która powstała na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Konspekty projektów obejrzeć można na pokonkursowej wystawie w gdyńskim InfoBoksie.W konkursie wystartować mogli absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, którzy swoje prace dyplomowe poświęcili tematyce gdyńskiej, a ich obrony odbyły się w 2020 roku. Konkurs organizowany jest od 2000 roku. Co roku kapituła nagrody wybiera najciekawsze prace przedstawiające interesujące projekty w przestrzeni miasta, a także poruszające istotne dla Gdyni tematy.
– Gdynia od lat inspiruje młodych architektów, co bardzo nas cieszy. Prezentowane przez nich prace stoją na bardzo wysokim poziomie. To zarówno niezwykle pomysłowe i znakomicie zaprojektowane budowle, ale także rozprawy poruszające zagadnienia architektoniczne istotne z punktu widzenia miasta nadmorskiego, jakim bez wątpienia jest Gdynia. Składam serdeczne gratulacje młodym absolwentom – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Pierwszą nagrodę zdobyła mgr inż. arch. Weronika Pikulik. Studentka zaprezentowała śmiały projekt rewitalizacji dworu w Kolibkach. Budowlę oraz przylegające jej tereny przybrały formę Nadmorskiego Ogródu Botaniczny na obszarze „gąbce”. Promotorami pracy byli prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka i dr inż. arch. Jakub Kołodziejczak. Projekt recenzowała dr inż. arch. Joanna Bach-Głowińska.

Kapituła nagrody przyznała również dwa równorzędne wyróżnienia. Zdobyli je mgr inż. arch. Ada Lemka oraz mgr inż. arch. Monika Sokół. Pierwsza ze studentek przedłożyła pracę dworu w Kolibkach. Dyplom „Nowa kreatywność w starych murach. Rewaloryzacja zespołu dworsko-krajobrazowego Kolibki w Gdyni” powstał pod okiem promotor dr inż. arch. Moniki Arczyńskiej. Recenzentką była dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska.

Mgr inż. arch. Monika Sokół w swojej pracy skupiła się na roli kształtowania przestrzeni i doboru rozwiązań estetycznych w terapii osób ze schorzeniami psychicznymi. Promotorem pracy był mgr inż. arch. Jacek Droszcz. Dyplom recenzowała dr inż. arch. Agnieszka Błażko.
W tegorocznej edycji kapituła konkursu przyznała dwa wyróżnienia honorowe. Zdobyły je mgr inż. arch. Paulina Chmielewska za pracę „Ograniczenia rozwoju przestrzennego portów wynikających z ich uciążliwości dla otoczenia” napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Karoliny Krośnickiej, a recenzowaną przez dr inż. arch. Monikę Arczyńską oraz mgr inż. arch. Zofię Korczak-Komorowską, która obroniła dyplom „Kształtowanie waterfrontów nadmorskich miast portowych odpornych na skutki zmian klimatu”. Promotorką jej pracy była dr inż. arch Magdalena Rembeza, a recenzentką – prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens.

Wyróżnione prace można obejrzeć w ramach pokonkursowej wystawy w gdyńskim InfoBoksie przy ul. Świętojańskiej 30. Dyplomy wystawione będą do środy, 3 listopada.