1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

Miasta Świadome

Jak pandemia wpłynęła na życie w miastach? Czego nauczyły nas urbanlaby? Jakie wyzwania czekają miasta w przyszłości? Rozważania na te tematy będą prowadzić eksperci, biorący udział w organizowanej w listopadzie przez UrbanLab Gdynia drugiej edycji konferencji „Miasta Świadome - Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania”, 17-18 listopada.


Eksperci będą rozmawiać o tym, jakie efekty przyniósł eksperyment wdrażający urbanlaby na polskim gruncie. Zaplanowano rozmowy o tym, jak miasta zmieniły się pod wpływem pandemii, jakie innowacje społeczne przyniesie przyszłość oraz jakie powinno być miasto przyjazne młodzieży. Prelegenci poruszą kwestie związane z partycypacją społeczną: przedstawiona zostanie Gdyńska Platforma Dialogu – polska implementacja narzędzia DECIDIM, uzupełniającego katalog rozwiązań lokalnej partycypacji obywatelskiej, a prezentacja będzie okazją do rozmowy na temat budowania demokratycznego społeczeństwa przy wykorzystywaniu cyfrowych rozwiązań. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jak wspierać liderów we wspólnym tworzeniu miasta oraz w jaki sposób budować dialog i zaufanie społeczne.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną wyniki badania foresightowego dotyczącego przyszłości Gdyni w perspektywie 30 lat.
Tegoroczna konferencja jest zwieńczeniem realizacji zadania UrbanLab Gdynia: zbiera doświadczenia oraz jednoczy ekspertów zaangażowanych w różne działania na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Goście konferencji: Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa, Maciej Aulak – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojciech Jarczewski – Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Kacper Pobłocki – antropolog, autor książek i publikacji, Aleksandra Zemke – innowatorka społeczna, Joanna Erbel – socjolożka i działaczka miejska oraz Filip Springer – publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską. Wśród prelegentek będą Agata Stafiej-Bartosik i Agnieszka Muras. Zaproszenie do współtworzenia konferencji przyjęły m.in. Fundacja Sendzimira i Fundacja Dbam o Mój Z@sięg. Konferencję poprowadzi Martyna Obarska.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty, które poprowadzą: Hanna Garbowska (BCC Instytut Rozwoju), Agnieszka Mróz (Service Sandbox), Agnieszka Dziewitek i Filip Springer. Drugiego dnia odbędzie się wykład Wojciecha Kłosowskiego „Rola kultury wobec wyzwań kryzysu klimatycznego i pandemii w Polsce”. 3 listopada Jan Mencwel i Magdalena Milert porozmawiają o książce „Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta”.

Obowiązują zapisy. Uczestnictwo w wydarzeniu możliwe za pośrednictwem strony www.urbanlab.gdynia.pl, profilu UrbanLab Gdynia na Facebooku oraz kanału YouTube Laboratorium Innowacji Społecznych.
Program: www.urbanlab.gdynia.pl.

ikona