1473 (1173) 2021-10-29 - 2021-11-04

Wnioskuj o stypendium

Trwa nabór do programu stypendiów Miasta Gdyni. Jak co roku kilkudziesięciu młodych gdynian może liczyć na wsparcie finansowe miasta. Stypendia dostają uczniowie oraz studenci.


Stypendia przyznawane są w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, w trzech kategoriach: za osiągnięcia w nauce, za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne. Uczniowi i absolwentowi może być przyznane stypendium tylko w jednej z kategorii.

Stypendia dla studentów są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi.

Wnioski o stypendia mogą składać: uczniowie pełnoletni, rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, dyrektorzy szkół, organizacje samorządowe i społeczne, władze klubów i organizacji sportowych. Jeden wnioskodawca może złożyć wniosek dotyczący danego kandydata na jedną z trzech kategorii stypendium.

W przypadku stypendiów dla studentów do złożenia wniosku stypendialnego uprawniony jest student działający osobiście lub przez pełnomocnika.

Nabór trwa do 15 listopada. W przypadku dostarczania dokumentów pocztą czy kurierem liczy się data wpływu wniosku o stypendium a nie data jego nadania.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni – Stypendium Miasta Gdyni.
Kontakt: Wydział Edukacji, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. 58 761 77 33, mail wydz.edukacji@gdynia.pl.