1474 (1174) 2021-11-05 - 2021-11-18

Cztery dodatkowe projekty BO do realizacji

Jeszcze więcej atrakcji i ciekawych spotkań czekać będzie na gdynian w dzielnicach. Do realizacji zostały przekazane cztery dodatkowe projekty, tzw. dzielnicowe małe! Stało się tak dzięki decyzjom Rad Dzielnic o dofinansowaniu inicjatyw spod kreski, a także – po raz pierwszy w historii gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego – prywatnemu darczyńcy.


Możliwość współfinansowania projektów, które miały duże poparcie mieszkańców, ale nie wystarczyło środków w puli na ich realizację, jest w regulaminie gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego od 2019 roku. Do tej pory, dzięki temu, do realizacji zostało skierowanych łącznie 14 dodatkowych projektów dzielnicowych.
Tym samym, w ramach BO2021, dofinansowane zostaną kolejne 4 dzielnicowe inicjatywy: na Wzgórzu Świętego Maksymiliana, na Pustkach Cisowskich-Demptowie, na Karwinach oraz na Kamiennej Górze. Pierwsze trzy projekty zostaną dofinansowane przez rady dzielnic, a ostatni przez prywatnego darczyńcę – Cypriana Ożóg-Orzegowskiego.
Łączna wartość dodatkowych projektów to 37 000 zł, natomiast dofinansowanie wyniesie 7791 zł. Niewykorzystana pula środków z BO2021 w dzielnicach przejdzie do kolejnej edycji.