1475 (1175) 2021-11-19 - 2021-11-25

Miasto wspiera osoby bezdomne

Zima to szczególny okres. W tym czasie miasto jak zawsze intensyfikuje wsparcie dla osób bezdomnych i koordynuje swoje działania prewencyjne.


Wspólne patrole tzw. miejsc niemieszkalnych, zapewnienie miejsc w placówkach i danie szansy tym, którzy chcą wyjść z bezdomności – to najważniejsze elementy gdyńskiego systemu wsparcia. My też możemy reagować, gdy czyjeś życie jest zagrożone.
Wszelkie sprawy związane z pomocą osobom bezdomnym na terenie miasta koordynuje Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszyscy, którzy się tam zgłaszają, mogą otrzymać kompleksową pomoc, m.in: schronienie, posiłek, zasiłek celowy, poradę prawnika, a także wziąć udział w programach wyjścia z bezdomności.
Centrum mieści się przy ul. Zygmunta Działowskiego 11. Jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.45–15.45. Dane kontaktowe to: tel. 58 662 00 11, e-mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl.
Mieszkańcy całą dobę mogą zgłaszać sytuacje, kiedy osoby bezdomne potrzebują pomocy, dzwoniąc do Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112, Straży Miejskiej – 986, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987 oraz do Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Jest ono czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45, tel. 58 662 00 11, e-mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl.
Do 20 listopada potrwa akcja szczepień osób bezdomnych przeciwko COVID-19. 20 listopada mobilny punkt szczepień stanie w godz. 14.00-16.00 przy parafii pw. św. Mikołaja (ul. św. Mikołaja 1, wejście od ul. Młyńskiej).
Akcję szczepień realizują: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP w Gdańsku, Stowarzyszenie Alter Ego, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oraz parafia św. Mikołaja w Gdyni. Pacjenci są szczepieni jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson.