1475 (1175) 2021-11-19 - 2021-11-25

Podziękowanie

Organizatorzy VII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy 2021” dziękują osobom i instytucjom wspierającym festiwal, w tym: Prezesowi Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Radzie Rodziców przy SP nr 51, dzięki którym konkurs jest corocznym świętem twórców najmłodszego kina polskiego, na trwałe wpisanym do kalendarza ogólnopolskich imprez artystycznych dla dzieci i młodzieży.