1475 (1175) 2021-11-19 - 2021-11-25

Wybierz nazwę dla nowej ulicy na osiedlu Meksyk

Do 30 listopada mieszkańcy Gdyni mogą zdecydować, jak powinna nazywać się nowa ulica, która powstaje w ramach rewitalizacji osiedla Meksyk.


Od maja na objętym Gminnym Programem Rewitalizacji osiedlu Meksyk w Chyloni trwa budowa nowych przestrzeni publicznych. Nowa ulica będzie symbolem przemian, jakie zaszły na osiedlu Meksyk dzięki procesowi rewitalizacji.
To wygodne połączenie dworcem PKP/SKM w Chyloni z ulicą Hutniczą oraz trasa dla autobusów linii 163 oraz 198. Ulica nie ma jeszcze nazwy. O tym, jaka ona będzie, zdecydują mieszkańcy, wypełniając specjalny kwestionariusz na stronie konsultujemy.gdynia.pl (mieszkańcy osiedla znajdą kwestionariusz w swoich skrzynkach). Zawiera propozycje, ale daje też możliwość zgłoszenia własnego pomysłu.
Badanie ankietowe potrwa do 30 listopada.