Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1481 (1181) 2022-01-14 - 2022-01-20

Bezpiecznie na Chabrowej

Na ulicy Chabrowej przy nowo oddanym budynku Szkoły Podsta­­wowej nr 16 w Gdyni, bezpieczeństwo zwiększą dwa wyniesione przejścia dla pieszych.

Jedno z przejść zostało zbudowane jako nowe, drugie zostało zmodernizowane. W ramach inwestycji, ulica zyskała również nową nawierzchnię pomiędzy przejściami.
Koszt realizacji całej inwestycji to ok. 160 tys. złotych, partycypowała w nich Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Bezpieczne Przejścia.