1481 (1181) 2022-01-14 - 2022-01-20

Jak będą wyglądały miasta za 20/30 lat?

27 stycznia odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu „Dialogi z przyszłością” .


Punktem wyjścia do rozważań będzie opublikowany niedawno Raport „Gdynia 2050. Cztery scenariusze przyszłości”, opracowany przez studio foresightowe Busola Trends we współpracy z UrbanLab Gdynia. Raport sporządzono w ramach realizacji zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Rozmowę o kierunkach rozwoju i zmianach, które kształtują przestrzeń miejską poprowadzi Agnieszka Polkowska. Gośćmi wydarzenia będą natomiast: Karolina Thakker – multidyscyplinarna projektantka oraz dr hab. Andrzej Kucner – filozof i wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Wydarzenie online odbędzie się 27 stycznia i będzie transmitowane na kanale YouTube PPNT Gdynia | Centrum Designu.
Partnerami wydarzenia są: UrbanLab Gdynia oraz TRENDSPOT.