Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1481 (1181) 2022-01-14 - 2022-01-20

Ulica Kasprowicza po przebudowie

Kameralna ulica Kamiennej Góry przeszła metamorfozę. Dzięki inwestycji zostało wykonane nie tylko odwodnienie, ale również dodatkowe umocnienie w postaci muru oporowego w obrębie skarpy.


W ramach inwestycji wykonawca prac wykonał nawierzchnię dolnej części ulicy Kasprowicza – od nr 9 do 15 – oraz nawierzchnię górnego odcinka. Chodniki i wjazdy na posesje zostały odbudowane z kostki betonowej, z tego samego materiału powstał również plac nawrotowy. Bardzo istotnym elementem przebudowy jest mur oporowy, który zabezpieczy skarpę od strony północno-wschodniej.
Gdyński samorząd w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” realizuje szereg podobnych inwestycji. Celem jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez zwiększenie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych miasta Gdyni przed podtopieniami, zalaniami i nagłymi powodziami.
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kasprowicza jest współfinansowana ze środków unijnych, w ramach projektu o nazwie „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III”. Środki te pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.