1482 (1182) 2022-01-21 - 2022-01-27

Maturzyści rozpoczynają odliczanie

Do pracy czy na studia? Uczelnia w kraju czy w Unii Europejskiej? Popularny kierunek czy wąska specjalizacja? Maturzystom zostało sto dni na odpowiedź na pytanie: co dalej? Pomogą im w tym specjaliści.


Tegorocznym maturzystom jest trudniej – uczelnie nie organizują tradycyjnych dni otwartych, prognozy co do zawodów przyszłości, bardzo się z zmieniły w ostatnim czasie.
Warto pytać wśród znajomych, czytać wywiady, artykuły, katalogi stron z zawodami, czy filmy na youtube np. pod linkami: https://zawodowcy.fm/, https://www.youtube.com/c/DoRoboty, https://mapakarier.org/ Obiektywna opinia to najlepsza weryfikacja, czy nasze wyobrażenia pokrywają się z rzeczywistością.
Na pytanie jak wybrać szkołę, czy zawód, maturzyści mogą też poszukać odpowiedzi podczas indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym. Uczniowie mogą skorzystać z konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej w swoim regionie.
W Gdyni są trzy poradnie:
– PPP nr 1 przy ul. Staffa 10: ppp1.edu.gdynia.pl/poradnia-w-sieci;
– PPP nr 2 przy ul. Chylońskiej 227: www.ppp2.edu.gdynia.pl/kontakt;
– PPP nr 3 przy ul. Dąbka 207: ppp3.edu.gdynia.pl.
W trakcie indywidualnej diagnozy predyspozycji zawodowych wykonywane są testy, ale jest to przede wszystkim rozmowa, która ma na celu uświadomienie mocnych stron, obszarów do rozwoju, zainteresowań, zdolności, wartości i możliwości ucznia na przyszłej ścieżce kariery czy kształcenia. Doradcy zawodowi pracujący w poradniach prowadzą także w szkołach warsztaty. Cele tych zajęć grupowych są różne – od poznania i zrobienia bilansu własnych kompetencji poprzez doskonalenie autoprezentacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, aż do coachingu kariery, przygotowanie do rozmów z pracodawcami i pisanie CV.
Można także skorzystać z platformy padlet.com, gdzie w jednym miejscu zgromadzone są przydatne informacje na wszystkie powyżej wymienione tematy – od samopoznania przez tematykę dotyczącą uczelni, rekrutacji, zawodów, rynku pracy itp.

  • ikonaOpublikowano: 20.01.2022 12:59
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.01.2022 12:59
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona