1482 (1182) 2022-01-21 - 2022-01-27

Ogłoszenia

Wykaz wniosków o dotacje na prace przy zabytkach z budżetu Miasta Gdyni na 2022 rok,
złożonych w terminie do 10.01.2022 r. wraz z zakresem prac określonych we wniosku.
Obiekty wpisane do rejestru zabytków w kolejności alfabetycznej adresów:
1. Budynek mieszkalny, ul. 3 Maja 27-31 – kontynuacja remontu elewacji od podwórza
2. Budynek mieszkalny, ul. 3 Maja 27-31 – renowacja stolarki okiennej w mieszkaniu
3. Kościół p.w. św. Michała Archanioła, ul. Arciszewskich 2 – remont dachu
4. Budynek mieszkalny, ul. Arciszewskich 27 – remont kominów
5. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46 – renowacja okładziny kamiennej elewacji parteru, remont instalacji odgromowej
6. Budynek mieszkalny, ul. Korzeniowskiego 25A – remont elewacji frontowej
7. Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87 – remont elewacji południowo-wschodniej budynku A
8. Budynek mieszkalny „Willa Gryf", ul. Przemysława 6 – remont elewacji, schodów, dachu oraz ogrodzenia, wykonanie izolacji ścian podziemia
9. Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów, ul. Ujejskiego 40 – renowacja ogrodzenia figury, uzupełnienie i naprawa nawierzchni dziedzińca
10. Budynek „Polska YMCA”, ul. Żeromskiego 26 – renowacja stolarki drzwiowej
Obiekty położone na obszarach wpisanych do rejestru zabytków lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków w kolejności alfabetycznej adresów:
1. Budynek mieszkalny, ul.10 Lutego 29 – remont elewacji tylnej
2. Budynek mieszkalny, ul. Armii Krajowej 13 – renowacja stolarki okiennej w mieszkaniu
3. Budynek mieszkalny, ul. Płk. Dąbka 52 – remont dachu
4. Budynek mieszkalny, ul. Krasickiego 38 – remont elewacji tylnej i szczytowej
5. Budynek mieszkalny, ul. Morska 150 – remont elewacji frontowej
6. Budynek mieszkalny, ul. Olsztyńska 28 – remont elewacji frontowej i zachodniej, renowacja stolarki okiennej
7. Budynek mieszkalny, ul. Sienkiewicza 6 – remont elewacji tylnej oraz schodów wejściowych
8. Budynek mieszkalny „Willa Ala", ul. Sienkiewicza 27 – renowacja stolarki okiennej i drzwiowej
9. Budynek mieszkalny, ul. Starowiejska 11 – remont elewacji północnej
10. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 37 – remont elewacji tylnej
11. Budynek mieszkalny, ul. Tatrzańska 16 – renowacja stolarki okiennej i drzwiowej
12. Budynek mieszkalny, ul. Władysława IV 11 – remont elewacji frontowej
13. Budynek mieszkalny, ul. Zygmunta Augusta 13 – wymiana obróbek blacharskich
14. Budynek mieszkalny, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 – remont elewacji budynku
Zakres prac podany został na podstawie wniosków. W niektórych przypadkach zakres nie dotyczy robót konserwatorskich i nie będzie mógł być dotowany. Wszystkie wnioski są obecnie analizowane pod względem zgodności z regulaminem, w tym kompletności. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miasta Gdyni w formie Uchwały.
***
Prezydent Miasta Gdyni,
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2022 przyznał dotacje w sposób następujący:
1) Fundacja Vademecum – Wszystko jest filozofią 2.2, 83,25 pkt, 24 430,00 zł,
2) Fundacja Klinika Kultury – Odyseja Schulzowska 2022, 81,83 pkt, 80 940,00 zł,
3) Fundacja Vademecum – Biografie pod lupą, 81,33 pkt, 15 200,00 zł,
4) Stowarzyszenie Halo Kultura – Odbicie, 80,67 pkt, 105 000,00 zł,
5) Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra – Wieczory z muzyką organową 2022 – kontynuacja zadania, 80,25 pkt, 9 880,00 zł,
6) Fundacja Klinika Kultury – Akcja/Regeneracja 2022, 80,00 pkt, 35 000,00 zł,
7) Fundacja Młodorośli, Fundacja Inicjatyw Twórczych Fordewind – Witaminacja – zastrzyk kulturalny na Witominie, 79,50 pkt, 100 000,00 zł,
8) Fundacja 4 Sztuki – Wolność Kosmos Improwizacja 2022, 79,33 pkt, 50 000,00 zł,
9) Fundacja Polihymnia – 6. Dni Muzyki Wokalnej w Gdyni, 78,50 pkt, 24 550,00 zł,
10) Fundacja Pura – Open House Gdynia VIII edycja, 77,25 pkt, 20 000,00 zł.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazów, stanowiących załączniki:
– do Zarządzenia nr 4612/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 28.12.2021 roku, nieruchomości o powierzchni 1670 m² położonej w Gdyni przy ul. gen. J. Dąbrowskiego, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działek nr 1506 i nr 1537, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024646/2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przy budynku wielorodzinnym.
– do Zarządzenia nr 4613/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 28.12.2021 roku, nieruchomości o powierzchni 550 m² położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działki nr 1480/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00027963/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przy budynku wielorodzinnym.
Wykazy zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 7 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie zarządu ul. Hugo Kołłątaja 1 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VII piętrze oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca na IV piętrze – wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00121571/5 położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od 14.01.2022 r. do 3.02.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o opublikowaniu na tablicy ogłoszeń wykazu nr 2/2022 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 122 oznaczonej jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 0,0525 ha do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, z przeznaczeniem pod uprawę roślin, zieleń i rekreację, bez prawa ponoszenia trwałych nakładów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w postaci budowli i obiektów budowlanych.
Wykaz wywieszono na okres od 21.01.2022 roku do 10.02.2022 roku. Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ikona