1483 (1183) 2022-01-28 - 2022-02-10

Kurs dla rodziców

Fundacja Wielkie Rzeczy zaprasza na kurs online dla rodziców, których dzieci potrzebują wsparcia w obszarze rozwoju społecznego.


Kurs może pomóc rodzicom i opiekunom dzieci z wyzwaniami w obszarze społecznym, rodzicom, których dzieci niedawno otrzymały bądź są w trakcie diagnozy autyzmu.
Dostęp do kursu jest bezpłatny, wszystkie informacje znajdują się na stronie www.wielkierzeczy.org.
Zadanie jest realizowane ze środków miasta.