1483 (1183) 2022-01-28 - 2022-02-10

Nagroda im. Kapitana Leszka Wiktorowicza 2022 – czas na zgłoszenia

Rozpoczęło się przyjmowanie nominacji do jedenastej edycji Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza – wybitnego człowieka morza, budowniczego i wieloletniego komendanta „Daru Młodzieży”, wychowawcy pokoleń polskich marynarzy. Termin zgłaszania kandydatur upływa 7 lutego 2022 r.

Nagroda im. Kapitana Leszka Wiktorowicza została ustanowiona w celu uhonorowania wyjątkowych dokonań żeglarskich, osiągnięć w dziedzinie wychowania morskiego młodzieży lub kształtowania świadomości morskiej. Nagroda jest przyznawana za osiągnięcie w roku poprzednim. Ustanowili ją spadkobiercy patrona, Gdynia, Bractwo Kaphornowców i Press Club Polska.
Laureatem może być osoba fizyczna, grupa osób fizycznych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
Szczegóły i regulamin znajdują się na nagrodawiktorowicza.pl.
Nagrodę stanowią medal oraz kwota pieniężna w wysokości dziesięciu tysięcy złotych. Kandydatury można zgłaszać do 7 lutego 2022 r. Wyłonienie i ogłoszenie laureata nastąpi do 15 marca 2022 r..
Dotychczasowymi laureatami są: kpt. Janusz Zbierajewski, kpt. Tomasz Ostrowski, kpt. Andrzej Drapella, kpt. Wojciech Maleika, kpt. Piotr Kuźniar, kpt. Maciej Sodkiewicz, Piotr Kulczycki, kpt. Mariusz Koper, kpt. Bartłomiej Skwara oraz kpt. Adam Wiśniewski.