1483 (1183) 2022-01-28 - 2022-02-10

Porozmawiajmy o rewitalizacji online

Mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie podczas spotkań na platformie zoom:


– o Witominie: 31.01 i 7, 14, 21, 28.02 w godz. 9.30-11.30; 2, 9, 6 i 23.02 w godz. 15.30-17.30;
– o Oksywiu: 2, 9, 16, 23.02 w godz. 14.00-18.00;
– o osiedlu Meksyk: 2, 9, 16 i 23.02 w godz. 9.00-11.00, 3, 10, 17, 24.02 w godz. 16.00-17.30.
Spotkania mają charakter dyżuru, link do spotkania zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny. Spotkanie można umówić:
– telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji),
– mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino), a.dalecka@lis.gdynia.pl (os. Meksyk),
– przez messenger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie na fb.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona