1483 (1183) 2022-01-28 - 2022-02-10

Za nami pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta Gdyni

26 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta Gdyni. Były to XXXVII obrady w obecnej kadencji. Radni podjęli szereg uchwał, m.in. w sprawie przyznania medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”.

Styczniowa sesja po raz kolejny odbyła się zdalnie. Posiedzenie można było oglądać na żywo za pośrednictwem strony Gdynia.pl oraz portalu eSesja.tv.
Podczas sesji radni przyjęli uchwały dotyczące m.in.:
– nadania Medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”,
Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni 10 lutego medale otrzymają: Maria Piradoff-Link, Łukasz Osowski i Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”;
– przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno–Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2022-2023,
Program korekcyjno-edukacyjny (PKE) kierowany jest do osób, które stosują przemoc wobec członków swoich rodzin.
– nadania nazwy ulicy Meksykańskiej ulicy łączącej dworzec PKP Gdynia Chylonia z ul. Hutniczą.
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
Radni podjęli decyzję o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości znajdujących się przy ulicach: Żeliwnej, Morskiej, Mikołaja Kopernika, Fregatowej oraz u zbiegu ul. Morskiej i ul. Kołłątaja.
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
Radni podjęli decyzję o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości znajdujących się przy ulicach: Miętowej, Władysława IV oraz Zielonej.
Ponadto przedstawione zostały sprawozdania z pracy Rady Dzielnicy Działki Leśne oraz Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii.
Pełen porządek obrad znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.