1497 (1197) 202-05-27 - 2022-06-02

Gdynia w Klimacie – ślad węglowy transportu

Maj upływa w temacie powietrza i jego jakości, a rozmaite wydarzenia i kampanie nam o tym przypominają. Dziedzińce szkolne zapełniają się rowerami i hulajnogami w ramach „Rowerowy Maj”, w przedszkolach trwa grupowa rywalizacja o największą liczbę naklejek za zrównoważone podróże podczas kampanii „Odprowadzam Sam”, a pracownicy gdyńskich firm kręcą kilometry w „Do pracy jadę rowerem”. Z jednej strony istotne jest nagradzanie mądrych decyzji transportowych podejmowanych każdego dnia, z drugiej obserwowanie, jak tworzą się nasze nawyki i co na nie wpływa.
Warto przyglądać się swoim codziennym zachowaniom i dostrzec, które z nich są automatycznymi odruchami (np. do kina zawsze samochodem), a które są przemyślanymi decyzjami (są korki, więc na czas dojadę tylko rowerem). Wtedy też można próbować modyfikować wybory niekorzystne z punktu widzenia środowiska, zdrowia i finansów.
Światowy transport ładunków oraz przewóz pasażerów odpowiedzialny jest za 1/5 światowych emisji gazów cieplarnianych – w Polsce nawet za 1/4. Piętnuje się lotnictwo, a to emisje pochodzące z transportu drogowego są największym wyzwaniem, gdyż stanowią one trzy czwarte emisji z transportu. To, na co mamy wpływ jako osoby codziennie przemieszczające się w różnych celach i kierunkach, to wybór środka transportu. Podróże samochodem – przez ich częstotliwość i powszechność – są największym środowiskowym problem w przemieszczaniu się. Warto pomyśleć o zeroemisyjnym lub niskoemisyjnym transporcie w drodze do pracy, kina, sklepu, czy podczas odwiedzania bliskich. Rower i transport zbiorowy to szansa na dużo mniejsze emisje gazów cieplarnianych (a nawet zerowe!), lepsze powietrze, a także więcej ruchu, kontaktu z otoczeniem i oszczędności w portfelu. Przy krótszych dystansach zaleca się przemieszczanie się pieszo, co pozwala na wypełnienie dziennych zaleceń co do liczby kroków (min. 8000) oraz zerowy negatywny wpływ na środowisko. Do dłuższych podróży warto dobrać odpowiedni środek transportu zbiorowego – np. pociąg, dla którego ślad węglowy wynosi ok. 16-30 g CO2 na pasażerokilometr.
Przeciętne napełnienie samochodu wynoszące 1,2 pasażera na pojazd oraz fakt, że do transportu jednej osoby konieczne jest przemieszczenie ponadtonowego pojazdu powoduje, że ten środek transportu jest mało efektywny energetycznie, a jego ślad węglowy wynosi ok. 100 g CO2 na pasażerokilometr.
Obserwacja pogody, o którą łatwiej przy przemieszczaniu się pieszo lub rowerem, pokazuje nam także, jak zmienia się nasza przestrzeń, a także, że zmienia się nasz klimat – mniejsza liczba dni deszczowych z jednej strony smuci i niepokoi (susza trwa już kilka lat), z drugiej przekonuje tych, którzy twierdzą, że nie ma odpowiednich warunków na aktywne przemieszczanie się po mieście do próby zmiany nawyków.

baner niebiesko-zielony Gdynia w klimacie

ikona