1497 (1197) 202-05-27 - 2022-06-02

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5062/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17 maja 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 78 m² położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki 1459, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017305/8; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: dojazd do stacji wymienników cieplnych zaopatrujących mieszkańców Gminy Miasta Gdyni w energię cieplną.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 20 maja 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5072/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17 maja 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 719 m² położonej w Gdyni przy ul. Witomińskiej, oznaczonej jako część działki nr 1030 obręb 0013 Działki Leśne, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00015977/5, część działki nr 1031 obręb 0013 Działki Leśne, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00104327/5, część działki nr 1033 obręb 0013 Działki Leśne, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00004639/4, – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przy budynku wielorodzinnym.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 20 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5066/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 478 m² położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej, oznaczonej jako część działki nr 1102 obręb 0015 Grabówek, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00129804/4 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przy budynku wielorodzinnym.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 20 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5065/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17 maja 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 596 m² położonej w Gdyni przy ul. Komandorskiej, oznaczonej jako część działki nr 730 obręb 0015 Grabówek, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00039564/1 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przy budynku wielorodzinnym wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 20 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5046/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 370 m² położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa 36/99, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działki nr 200, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00032120/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: nieruchomość zabudowana obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami.
Wykaz opublikowano na okres 21 dni, od 19 maja 2022 r. do 9 czerwca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5049/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 73 m² położonej w Gdyni przy ul. Wiśniowej, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki 240/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017304/1; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka, przydomowa.
Wykaz opublikowano na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 19 maja 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5048/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.05.2022 roku, nieruchomości o powierzchni 72 m² położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako część działki nr 1208/3, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 12 miesięcy, z przeznaczeniem na zaplecze budowy.
Wykaz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 19 maja 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5071/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17 maja 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 86 m² położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, obręb 0012 Cisowa, obejmującej część działki nr 1517, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00029389/7; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 20 maja 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazów dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Albańskiej, Chylońskiej 85A, Chylońskiej, Knyszyńskiej, Modrej, Morskiej, Stefana Okrzei, płk. Stanisława Dąbka 63A, Swarzewskiej 47A, Swarzewskiej 62, Swarzewskiej 64, Zakopiańskiej w Gdyni zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania we współużytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym. Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z 17.05.2022 r. o nr. 5070/22/VIII/P, 5047/22/VIII/P, 5061/22/VIII/P, 5060/22/VIII/P, 5059/22/VIII/P, 5058/22/VIII/P, 5057/22/VIII/P, 5056/22/VIII/P, 5055/22/VIII/P, 5054/22/VIII/P, 5053/22/VIII/P, 5052/22/VIII/P, 5051/22/VIII/P, 5050/22/VIII/P.
Niniejsze wykazy wywieszono na elektronicznej tablicy ogłoszeń, na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni oraz Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni: od 24.05.2022 r. do 14.06.2022 r.
***
Remonty w ramach dotacji na zabytki
Wspólnota Mieszkaniowa „Płk. Dąbka 52” poszukuje wykonawcy remontu dachu budynku. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu Miasta Gdyni z funduszu na renowację zabytków. Specyfikację robót oraz informacje można uzyskać pod nr. tel. 795 504 987.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji robót budowlanych przy budynkach zabytkowych.
Oferty należy składać w terminie 10 dni od ukazania się „Ratusza” mailowo na adres: biuro3@dominium.com.pl.
***
Remonty w ramach dotacji na zabytki
Wspólnota Właścicieli Lokali przy ul. Władysława IV 11
, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Miasta Gdyni, poszukuje wykonawcy prac konserwatorskich polegających na remoncie elewacji frontowej budynku położonego przy ul. Władysława IV 11.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji prac przy zabytkach. Specyfikację robót oraz bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 601 912 410 i w Gdyni przy ul. Zielnej 11A.
Pisemne oferty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (adres jw.).
***
Remonty w ramach dotacji na zabytki
Właściciel budynku przy ul. Świętojańskiej 37 poszukuje wykonawcy remontu elewacji tylnej w kamienicy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami w parterze. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji prac przy zabytkach.
Remont będzie dotyczyć renowacji tynków elewacji, odrestaurowania zachowanej warstwy cokołowej lastryko, odrestaurowania daszka nad wejściem, odrestaurowania istniejących gzymsów, obróbki blacharskiej i innych detali architektonicznych kamienicy. Specyfikację można uzyskać pod adresem: i.rymkiewicz@o2.pl, tel.: 791 267 775. Oferty należy składać na adres: ul. Świętojańska 37/14, 81-391 Gdynia, w terminie 2 tygodni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.
***
Remonty w ramach dotacji na zabytki
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Arciszewskich 26, 27, 29, 30
, w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Gdyni, poszukuje wykonawcy robót budowlanych części dachowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Arciszewskich 27.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji robót budowlanych przy budynkach zabytkowych a także stosowne uprawnienia budowlane.
Dokumentację wraz ze specyfikacją robót oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie administratora: AWALD S.C. 81-197 Gdynia ul. Dedala 8 (Waldemar Głombiowski), mail: awald1@op.pl (tel. 58 620 13 27).
Pisemne oferty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (adres jw.).
***
Remonty w ramach dotacji na zabytki
Właściciele nieruchomości w Gdyni przy ul. Krasickiego 38 poszukują wykonawcy prac konserwatorskich polegających na remoncie elewacji szczytowej i tylnej wraz z renowacją tynków szlachetnych. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszu na renowacje zabytków.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacje przy realizacji prac przy zabytkach. Specyfikację robót oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 608 423 491 pon.-pt. w godz. 8.00-17.00. Oferty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia mailowo na adres: krasickiego38@interia.pl.
***
Remonty w ramach dotacji na zabytki
Związek Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA” przy ul. Żeromskiego 26 poszukuje wykonawcy prac polegających na renowacji zestawu oryginalnych drzwi drewnianych, wraz z zespołami przyległych okien, w zabytkowym budynku „Polska YMCA” przy ul. Żeromskiego 26/ Derdowskiego 8-12. Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni, z funduszu na renowację zabytków.
Informacje można uzyskać pod adresem: ul. Żeromskiego 26 w Gdyni, tel. 58 620 31 15. Pisemne oferty (ze specyfikacja kosztów ) należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w RATUSZU na adres: ZMCh „Polska YMCA” ul. Żeromskiego 26, 81-346 Gdynia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) i na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5069/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 50 m² położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej, obręb 0024 Pustki Cisowskie, oznaczonej jako działka nr 1155 i część działki 1163, dla których prowadzone są księgi wieczyste GD1Y/00007468/4, GD1Y/00006818/7, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz opublikowano na okres 21 dni od 19 maja 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5064/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17 maja 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 40 m² położonej w Gdyni przy ul. Wzgórze Bernadowo, obręb 0019 Mały Kack, oznaczonej jako część działki nr 2910/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00028639/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony- 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, od 19 maja 2022 r. do 9 czerwca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl), wykazu, stanowiącego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 5068/22/VIII/P z 17.05.2022 r., nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni na terenie Parku Kolibki, o powierzchni 1375 m2, oznaczonej jako część działki nr 3290 obręb 0022 Orłowo, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024354/8, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cel gastronomiczno-handlowy ze strefą rekreacyjną.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 18.05.2022 r. do 8.06.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.

ikona