1497 (1197) 202-05-27 - 2022-06-02

Ostatni etap modernizacji energetycznej budynków oświatowych

Od kwietnia trwają prace modernizacyjne w budynku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54. To ostatni etap realizowanego od 2017 r. projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.


Projekt dotyczy modernizacji siedemnastu budynków użyteczności publicznej, w tym szesnastu placówek szkolnych i jednej placówki specjalistycznej. Zakres przeprowadzanych usprawnień obejmuje m. in. wykonanie docieplenia ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ponadto wymieniane są instalacje elektryczne i oświetlenie na energooszczędne LED oraz montowane są panele fotowoltaiczne.
Do chwili obecnej zaplanowane prace przeprowadzono w szesnastu obiektach, tj: Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5, Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5, Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej 43, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przy ul. Leopolda Staffa 10, Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Cechowej 22, Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Chylońskiej 227, Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Godebskiego 8, Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Wrocławskiej 52, Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Okrzei 6, Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Stawnej 4-6, Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48, XIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wejherowskiej 55, Zespole Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej 65, VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kopernika 34, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 przy ul. Porębskiego 21 oraz II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Wolności 22 b.
Energooszczędność, a także ochrona środowiska to efekty wykonywanych prac modernizacyjnych. W rezultacie ich przeprowadzenia następuje spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) oraz pyłu PM10 do atmosfery\. Kompleksowe działania termomodernizacyjne wpływają na polepszenie warunków nauki i pracy bezpośrednich użytkowników modernizowanych obiektów, tj. ok. 11,2 tys. osób korzystających z budynków objętych projektem (uczniów, podopiecznych, nauczycieli i pozostałych pracowników). Zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych obiektów.
Realizacja projektu, którego całkowity koszt wynosi ponad 97,6 mln zł wsparta jest dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dotacji unijnej wynosi 30 788 532,14 zł, co stanowi 33,12% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostała część finansowana jest z budżetu miasta.

belka logotypowa

ikona