1497 (1197) 202-05-27 - 2022-06-02

Placówka ONZ wspierająca uchodźców

Punkt prowadzony przez biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w ścisłej współpracy z gdyńskim samorządem świadczy uchodźcom z Ukrainy pomoc finansową oraz wsparcie psychologiczne i prawne.

Punkt prowadzony przez biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców działa przy ul. 10 Lutego 26, w dobrze skomunikowanym miejscu w Śródmieściu, na pierwszym piętrze budynku dawnej szkoły, w pomieszczeniach udostępnianych przez miasto. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.30 i świadczy dwa rodzaje pomocy.
Pomoc finansowa przyznawana jest na trzy miesiące, w wysokości 700 zł na osobę + 600 zł na kolejną osobę w rodzinie (limit osób wynosi cztery). By o nią wystąpić, należy wcześniej umówić się na wizytę w punkcie przy ul. 10 Lutego, wypełniając formularz dostępny na stronie help.unhcr.org.
Działa też tuaj punkt Blue Dot. To miejsce wsparcia dzieci i rodzin, w którym jest oferowane wsparcie m.in. psychologiczne czy prawne, a także pomoc w łączeniu rodzin. Pracownicy socjalni, psychologowie, doradcy, pracownicy rozpoznają sytuację rodziny i zaproponują odpowiednie wsparcie.

ikona